Integritetspolicy och cookies

Cookies

Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från IOSoft webbserver och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

Olika typer av cookies

Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstapartscookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse

Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre

Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Dataskydd, personuppgiftspolicy

Vad är personuppgifter?

När du kommer i kontakt med IOSoft AB kan du komma att ge information om dig själv, och ditt företag. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du beställer våra tjänster, kontaktar oss via hemsidan, per e-post, brev eller telefon kan vara sådana som exempelvis:

Hur behandlar IOSoft AB personuppgifter om dig eller ditt företag?

IOSoft AB kommer att begära information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra det uppdrag du har anlitat oss för. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser vi har, exempelvis i fråga om bokföringslagens krav, och utefter samtycke eller en intresseavvägning; sådana uppgifter som behövs för att du ska kunna göra eventuella reklamationer gällande mot oss, eller för att vi ska kunna återkoppla till dig om nyheter avseende våra tjänster och vårt tjänsteutbud, till exempel.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part om du inte har samtyckt till detta.

Biträden, underleverantörer och myndigheter samt plats för lagring

IOSoft AB kommer att dela personuppgifter om dig till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar konsulter anlitade av IOSoft AB att utföra de avtalade tjänsterna och även sådan överföring av personuppgifter som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder/faktureringsprogram/ revisor med mera.

IOSoft AB lagrar i största möjliga mån alla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan i vissa situationer komma att behandlas utanför EU/EES av tredje part, till exempel av underleverantör till IOSoft AB. IOSoft AB har dock vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organsitariska åtgärder för att din information i dessa fall ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Vilka uppgifter behandlar IOSoft AB om dig och varför?

När du beställer tjänster, eller tecknar avtal med IOSoft AB behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifterPersonuppgifterLaglig grund GDPRLagringstid och ändamål
FöretagsuppgifterFöretag/Organisation Org.nr/AdressuppgiftAvtal/samtycke/ intresseavvägningAvtalstiden/ 1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara
FaktureringsinformationFöretag/Organisation Org.nr/Adressuppgift ReferenspersonAvtal/rättslig förpliktelse (bokföringslagen)Avtalstiden/7 år
KontaktuppgifterNamn Telefonnummer E-postadress YrkesrollAvtal/samtycke/ intresseavvägningAvtalstiden/ 1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara

När du nyttjar Effektid – Tidshanteringssystem via IOSoft AB behandlar vi följande uppgifter

Kategori av uppgifterPersonuppgifterLaglig grund GDPRLagringstid och ändamål
AnvändaruppgifterNamn/E-post/ TidsregistreringarAvtalAvtalstiden
FöretagsuppgifterFöretag/OrganisationAvtalAvtalstiden
TidsregistreringsuppgifterIntid/Uttid/Bruk av privat bil/ Fritext;meddelandenAvtalAvtalstiden

När du nyttjar fEkonomi – Fiberföreningsstöd via IOSoft AB behandlar vi följande uppgifter

Kategori av uppgifterPersonuppgifterLaglig grund GDPRLagringstid och ändamål
AnvändaruppgifterNamn/E-postAvtalAvtalstiden
FiberföreningsuppgifterFöretag/OrganisationAvtalAvtalstiden
Områdesansvariga/MedlemmarNamn, Adress, Fastighet, Nätstatus, BetalningsstatusAvtalAvtalstiden

När du kontaktar oss via webbformulär, telefon eller e-post behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifterPersonuppgifterLaglig grund GDPRLagringstid och ändamål
KontaktuppgifterNamn/yrkestitel/telefon/ E-postAvtal/samtycke/ intresseavvägningAvtalstiden/1 år för marknadsföring
FöretagsuppgifterFöretag/OrganisationAvtal/samtycke/ intresseavvägningAvtalstiden/ 1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara
ÄrendeuppgifterFritext; meddelandeAvtal/ intresseavvägningAvtalstiden/ 1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara

När IOSoft AB kontaktar dig med erbjudanden eller nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifterPersonuppgifterLaglig grund GDPRLagringstid och ändamål
KontaktuppgifterNamn/E-post/ telefonnummerSamtycke/ IntresseavvägningAvtalstiden/ 1 år för marknadsföring

Vad avser intresseavvägning i tabellerna ovan, avser 1 år den tidsperiod som löper från ditt senaste köp av vara/tjänst av IOSoft AB.

IOSoft AB kan också samla in information om dig av följande syften:

Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser

Finansiell information – kreditvärdighet

Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik

Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om lagringen baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att lämna klagomål om IOSoft AB:s behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen, men myndigheten kommer i framtiden att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten).

Vart kan du vända dig med frågor om IOSoft AB:s personuppgiftspolicy, vårt integritetsskydd, vårt dataskydd eller om du har invändningar mot IOSoft AB:s behandling av dina personuppgifter?

IOSoft AB (556958-1613) är personuppgiftsansvarig och går att nå på följande sätt:

Adress: IOSoft AB, Prästgårdsvägen 6

Telefon: +46 (0) 10 55 191 00

E-post: dataskydd@iosoft.se

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.