IOSoft - IT i Tanum, Uddevalla, Strömstad, Göteborg

SYSTEMUTVECKLING

Vi utvecklar hela system samt integrationer till befintliga system. Poängen med ett skräddarsytt system just för er, är att ni ska kunna effektivisera och det är vår målbild.

En investering

Få ett system utformat speciellt till ditt arbetssätt och företag. Underlätta arbetsdagen och effektivisera med en skräddarsydd lösning från oss. Med många olika erfarenheter bakom oss sätter vi oss snabbt in i er verksamhet och ser hur ni jobbar för att kunna anpassa lösningen så bra som möjligt.

Ett urval av de företag som valt oss:

Hur vi jobbar med utveckling

  1. KAFFE Vi sätter oss ned, gärna på plats hos kund, och pratar om er verksamhet och vilka utmaningar ni står inför.
  2. OFFERT Vi går igenom offerten för att kunden ska få en känsla av vad det handlar om för kostnad. Där tar vi även in tankar och funderingar.
  3. UPPSTART Med projektledare, teknisk kravställare, webbdesigner och utvecklare från oss på IOSoft sker ett uppstartsmöte tillsammans med kunden.
  4. DESIGN Vi börjar med en skiss utifrån krav som ställts från kund, sedan bokas avstämningsmöten in och korrigeringar görs. När kunden är nöjd görs skissen om till webbdesign som kan implementeras i lösningen.
  5. ÖVERLÄMNING Likt uppstartsmötet hålls återigen ett möte där vi går igenom det grafiska gränssnittet och förväntningar så den tekniska kravställaren kan påbörja sitt arbete.
  6. KRAVPSEC Varje funktion och krav tidsuppskattas och delas upp i lagom stora sprintar. Den tekniska kravställaren delar upp lösningen och ger utvecklaren informationen som behövs för att utföra jobbet.
  7. GENOMGÅNG Tillsammans med kund går vi igenom sprintar, kundtester samt datum för slutleverans i ärendesystemet Monday. Här uppdaterar vi även tidsestimat efter en mer detaljerad kravspecifiering blivit gjord. På mötet ser vi till att miljöer och tredjepartsintegreringar finns redo innan vi går live.
  8. LIVE När utvecklingsjobbet är slutfört bestämmer man när produkten ska gå live så vi kan erbjuda det stöd som krävs. Efter överlämning ger vi en garantitid på 30 dagar, om buggar upptäcks under denna tid avhjälper vi dessa kostnadsfritt.

Exempel på lösningar och referenser

Nedan kan du se olika lösningar vi redan gjort, eller jobbar med just nu. Vi arbetar mot många olika branscher och med våra utvecklare har vi många olika erfarenheter bakom oss som gör att vi snabbt kan sätta oss in i olika verksamheter. Vår målbild är att du som kund i slutändan ska spara både tid och pengar.

Ecus

En av våra tjänster är systemutveckling och åt ECUS utvecklar vi ett tullsystem där de kan hantera alla sina ärenden. Genom att utveckla ett eget system blir det skräddarsytt och anpassat, precis som man vill ha det.

NorDan AB

NorDan AB är en av de ledande dörr- och fönstertillverkaren i Sverige. Vi är idag totalleverantörer av deras IT och sköter drift, underhåll, support och programutveckling.